NPO Faciliteiten en randvoorwaarden
Leertraject

NPO Faciliteiten en randvoorwaarden

Voor welke interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs jouw school ook kiest, de kans is heel groot dat er extra middelen worden ingezet om het effect hiervan te vergroten. Denk aan het inzetten van digitale technologie. Daar is kennis voor nodig. Of ouderbetrokkenheid in combinatie met burgerschap.

Onderwijz biedt een groot scala aan mogelijkheden om professionals hierin te ondersteunen en zich verder te ontwikkelen. Dáár is ons aanbod in dit doelgebied van het NPO op gericht.

Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders hun kinderen begeleiden bij het leren.

Voorbeelden van interventies:

> ouders betrekken bij het leerproces van hun kinderen;
> ouders stimuleren hun kinderen te helpen bij lezen of huiswerk;
> vaardigheden bij ouders ontwikkelen (bv. taal en ICT);
> intensievere interventies voor gezinnen in crisissituaties.

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te verdelen:

> technologie voor leerlingen, zoals programma’s of apps;
> technologie voor leerkrachten/docenten, b.v. digitaal schoolbord of leerplatform.

In de cursus activerende digitale werkvormen leer je leerlingen op een actieve manier bij de les te betrekken. Hierdoor zullen ze gemotiveerder zijn en een actievere houding hebben. 

De contacttijd met leerlingen en studenten is beperkt. Door je onderwijs meer blended in te richten, kun je de leertijd verlengen. Je maakt optimaal gebruik van de contacttijd en gebruikt de overige tijd voor leeractiviteiten die misschien net zo goed, of beter, op afstand kunnen.

In de volgende cursus leer je hoe je LessonUp kunt inzetten in jouw lespraktijk. Aan de hand van video's, afbeeldingen en tekst wordt uitgelegd hoe je de verschillende mogelijkheden van LessonUp kunt benutten.

Inmiddels weten we niet beter in het onderwijs. We passen ons steeds aan iedere situatie aan. Toch komt er een moment dat je niet meer aan het overleven bent voor de klas maar dat je de kwaliteit van je hybride les wilt gaan verbeteren.